Raba IKT pri otrocih in mladostnikih z motnjo v duševnem razvoju

Ivan Cervo, Adrijana Lampe Mikuž, CIRIUS Vipava

V CIRIUS Vipava so vključeni otroci in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju in drugimi motnjami. Učitelji pri delu z učenci uporabljamo različne pristope in pripomočke. S prilagajanjem učnega okolja posameznemu učencu omogočamo, da uspešno doseže zastavljene cilje.

Pred uporabo katerekoli IKT-naprave v izobraževalne namene se od učitelja pričakuje dobro poznavanje učenčevih potreb in sposobnosti. Te imajo odločilno vlogo pri doseganju željenih ciljev. Pri zastavljanju ciljev, ki naj bi jih z uporabo IKT dosegli, izhajamo iz otrokove razvojne stopnje, zastavljenega individualiziranega programa, zdravstvenih omejitev in drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na otrokove aktivnosti. Uporaba IKT je dodana vrednost ostalim metodam (npr. učenje po funkcionalni metodi), ki skrbijo za celostni razvoj učenca. S pestro izbiro računalniških didaktičnih programov (npr. Kobi, Frepy) smo pridobili nove možnosti pri izvajanju in prilagajanju vzgojno-izobraževalnega dela z našimi učenci.

Dober primer je učenje rabe IKT v okviru projekta Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen projekta je vključiti učence z razvojnimi primanjkljaji v delovno okolje ter oblikovanje inovativnih oblik dela. Poleg ostalih aktivnosti tako učenci nadgrajujejo tudi svoje znanje programov Word, PowerPoint, Slikar, Picasa, s pomočjo katerih oblikujejo novoletne voščilnice, koledar, predstavitve svojega dela. Preko e-pošte in aplikacij z družabnimi igrami navezujejo socialne stike. Delo z računalnikom spoznavajo tudi v konkretnem delovnem okolju.

Učenci se seznanjajo z urejanjem spletne strani projekta ter info točke CIRIUS-a. V preteklem šolskem letu smo v programu Movie Maker ustvarili film o znamenitostih Vipave. Zanj so učenci sami pripravili posnetke s kamero ali tabličnim računalnikom ter uporabljali komunikator in snemalnik zvoka. Gibalno ovirani učenki smo s posebnim nosilcem za tablični računalnik omogočili, da lahko sama fotografira. Omogočili smo ji razstavo lastnih fotografij.

Učitelji skušamo delo približati potrebam, zmožnostim in interesom učencev, da tudi s pomočjo IKT pridobivajo različne kompetence in se počutijo sprejete, pomembne in samozavestne.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja