Arhivi avtorja: Urša Vodopivec

Slovensko superračunalniško omrežje – aktualna dogajanja

Samo Stanič, Univerza v Novi Gorici, Koordinator SLING Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij za vzpodbujanje razvoja računsko intenzivnega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 2009,  v pravnih in administrativnih zadevah pa ga zastopa … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Superračunalniška izobraževanja

Pavel Tomšič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Slovenski nacionalni kompetenčni center HPC (NCC Slovenija) je projekt v sklopu Horison 2020 in dejavnost Slovenske nacionalno superračunalniško omrežje SLING. Poslanstvo NCC je spodbujanje uporabe superračunalnikov za raziskave v znanosti, industriji in … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Računalniško modeliranje jedrske fuzije

Leon Kos, Laboratorij za konstruiranje LECAD, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Integrirano modeliranje (IM) je skupek programskih in podatkovnih rešitev, ki omogočajo povezavo ter analizo eksperimentalnih in simulacijskih podatkov v enotnem okolju na različnih časovnih in prostorskih skalah in dimenzijah.Laboratorij LeCAD se vrsto let … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Enabling open science in Europe with data, software and the compute continuum

Tiziana Ferrari, EGI The EGI Federation as e-Infrastructure for data-intensive science has the mission to deliver generic capabilities for high volume and high and high speed data acquisition-volume and high-speed data acquisition and pre-processing, big data assimilation into model, forecast … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Superračunalništvo in odprti podatki – tehnična plat infrastrukture za hranjenje velepodatkov

Marko Ferme, Janez Brezovnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Pri hrambi velepodatkov je potrebno poleg strojne opreme zagotoviti tudi ustrezno programsko opremo ter podpreti procese njihove objave in deljenja z zainteresiranimi deležniki. Predstavili bomo arhitekturo programske … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Predstavitev Slovenske skupnosti odprte znanosti

Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor Slovenska skupnost odprte znanosti bo povezovala deležnike na področju odprte znanosti v Sloveniji v celovito in pregledno ureditev in vzpostavila enoten, komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področju storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja. … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Uvodni pozdrav in predstavitev strateških okvirjev razvoja odprte znanosti v Sloveniji

Tomaž Boh, MIZŠ Odprta znanost je pomemben gradnik Evropskega raziskovalnega prostora (ERA), hkrati pa je tudi proces, v katerega je intenzivno vključena širša raziskvoalna skupnost in oblikovalci politik na področju raziskovalne dejavnosti. Evropski in tudi širši mednarodni dokumenti postavljajo osnovni … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Nacionalna infrastruktura odprte znanosti

Peter Sterle, MIZŠ, in Milan Ojsteršek, Univerza v Mariboru Odprta znanost zahteva tudi popolnoma nov nivo digitalizacije znanosti. Poglavitni cilj EOSC (Evropskega oblaka odprte znanosti) je vzpostavitev »interneta« raziskovalnih podatkov in storitev. Pri tem pa moramo vedeti, da je to … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Open Science and EOSC in the European Research Area

Michel Schouppe, Evropska komisija This presentation will start by reminding shortly the transformative concept of Open Science and describing data practices by the European researchers from a recent Pan-study on the European Research Data Landscape (ERDL) commissioned by the European … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj

Slovenski nacionalni kompetenčni center za superračunalništvo

Damjan Harisch, Arnes, koordinator NCC Slovenija Slovenski nacionalni kompetenčni center za superračunalništvo deluje v okviru Slovenskega superračunalniškega omrežja (SLING). Je eden od 33 nacionalnih kompetenčnih centrov v Evropi, katerih cilj je povečati smiselno uporabo superračunalnikov. Evropa želi z vlaganji v … Beri naprej

Objavljeno v Neuvrščeni | Komentiraj