Splet – podpora učitelju in dijaku pri pouku italijanščine

Miranda Majcan Rajković, SŠ Izola

Pouk na daljavo je pokazal, da je IKT pomemben dejavnik učnega procesa in da splet ponuja vrsto orodij, ki so primerni za aktivacijo predznanja, obravnavo nove učne snovi, utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja. V prispevku so predstavljeni primeri uporabe različnih spletnih aplikacij in orodij, ki sem jih uporabljala v času pouka na daljavo in tudi kasneje pri pouku v učilnici.

V času pouka na daljavo sem gradivo nalagala v Arnesovo spletno učilnico, ki mi je omogočala sprotno spremljanje dijakovega dela in njegov napredek. V spletne učilnice sem nalagala različna učna gradiva: besedilne strani, zvočne posnetke, videoposnetke, povezave do različnih datotek na strežniku ali do različnih spletnih strani. Vanjo sem dodajala različne dejavnosti, ki so jih dijaki opravljali (naloge, teste, slovar, anketo, forum, interaktivne vsebine, kvize, vprašalnike), in tako zbirala dokaze o znanju. Dokaze o znanju so dijaki oddajali sproti v dejavnost Naloga in preko te so dobili sprotno povratno informacijo o svojem napredku. Enkrat tedensko smo se srečevali na videokonferencah preko videokonferenčnega sistema Zoom, kjer sem razlagala novo učno snov, preverjala in ustno ocenjevala znanje dijakov.

Za aktivacijo in utrjevanje znanja ter samoevalvacijo sem se posluževala različnih spletnih aplikacij in orodij: Padlet, Canva, miMind, Quizlet, spletne glasovalne sisteme (Google forms, vprašalniki v Moodlovih učilnicah), ppt z zvokom, učni platformi Liveworksheets in Wordwall, interaktivne vsebine h5p (časovni trak, igre spomina, kvizi, fleshcards, drži/ne drži, vstavljanje manjkajočih besed …), spletne slovarje in prevajalnike ter krajša video predavanja.

miranda.majcan@guest.arnes.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja