PaNOSC – Fotonski in nevtronski oblak odprte znanosti

dr. Aljoša Hafner, CERIC-ERIC

Ko bo končan, bo evropski oblak odprte znanosti povezoval različne znanstvene discipline. V vmesnem času pa se posebej razvijajo posamezni interesni sklopi. Eden izmed temeljnih projektov in gradnikov je PaNOSC (www.panosc.eu), ki bo na voljo fotonskim (sinhrotroni, laserji na proste elektrone) in nevtronskim (reaktorji, spalacijski izviri) izvorom. Povezuje šest velikih raziskovalnih ustanov, ki nudijo dostop do svoje infrastrukture raziskovalcem: ESRF, CERIC-ERIC, ELI Delivery Consortium, ESS, EuXFEL in ILL.

Praktični cilj projekta je pripraviti delujoč prikaz celotnega delovnega procesa in upravljanja s podatki (po principu FAIR) – od začetka snovanja poskusa do dolgoročne hrambe objavljenih podatkov. Za dosego tega cilja v projektu razvijamo potrebna programska orodja in standarde, ki bodo obstoječi delovni proces uspešno preslikali v oblak in omogočali kasnejše nadgradnje. Oblačni dostop bo raziskovalcem omogočal enostavno sodelovanje in dostop do podatkov, naprednih računskih zmogljivosti in programov za analizo podatkov. Ker se ponujene tehnike poskusov na različnih ustanovah dopolnjujejo, bo preko enotnega sistema za upravljanje z identiteto olajšana prijava na poskuse in kasneje tudi obdelava podatkov. Znotraj projekta se razvija tudi e-učilnica, kjer bo zbrano specifično gradivo o sipalnih metodah, ki jih ponujajo člani projekta. Gradivo je primerno za univerze, ki tovrstnih izobraževalnih programov ne ponujajo. Vse to naj bi skrajšalo čas do objave člankov, poenostavilo dostop do infrastrukture in okrepilo interdisciplinarnost.

V predavanju bodo predstavljene tovrstne ustanove in njihov način delovanja (“user facility”), potem pa skozi nekaj karakterističnih poskusov še delovni proces od začetka prijave poskusa do objave članka. Pogledali si bomo, kako PaNOSC rešuje težave, ki se pojavljajo, in kakšne možnosti se bodo zaradi tovrstnega razvoja ponujale v prihodnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja