EOSC – Evropski oblak odprte znanosti

Peter Sterle, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

EOSC – Evropski oblak odprte znanosti je odgovor Evrope na nove okoliščine, ki jih je prinesel hiter razvoj informacijskih tehnologij. Ambicija EOSC-a je postati medmrežje odprtih raziskovalnih podatkov, storitev in raziskovalnih infrastruktur. EOSC je ključni del transformacije znanosti k odprti znanosti ter s tem tudi k boljši znanosti, ki bo na ta način lahko tesneje in učinkoviteje sodelovala z vsemi družbenimi sistemi, vključno z gospodarstvom. Na ta način bo EOSC eden izmed pomembnih dejavnikov digitalizacije ter s tem eden izmed temeljev konkurenčne Evrope v zaostrenih globalnih razmerah. Neprofitna asociacija EOSC je bila ustanovljena 29. julija 2020. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že nekaj let vključeno v nastajanje EOSC-a, v prihodnje pa bo aktivno podpiralo vključevanje slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij v novoustanovljeno asociacijo.

EOSC – The European Open Science Cloud is Europe’s response to the new circumstances which cam with the rapid development of information technologies. The EOSC ambition is to become a network of open research data, services and research infrastructures. The EOSC is a key part of the transformation of science towards Open science and thus towards better science, which will be able to cooperate more closely and effectively with all social systems, including the economy. In this way, the EOSC will be one of the important factors in digitalisation and thus one of the cornerstones of a competitive Europe in the increasingly volatile global context. The non-profit association EOSC was established on July 29, 2020. The Ministry of Education, Science and Sport has been involved in the creation of the EOSC for several years, and in the future it will actively support the inclusion of Slovenian researchers and research organizations in the newly established association.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja