Žejni svet v slovenskih šolah

Petra Golja, Biotehniška fakulteta; Simona Rejec Merkač, ŠC Ravne na Koroškem

Nekaj redkih trenutkov je v človekovem življenju, ko se nas kakšna stvar dotakne bolj, kot bi kadarkoli pričakovali. Še manj je takih, ki nas poženejo v akcijo. Dokumentarni film Žejni svet Yann Arthus-Bertranda je bil eden takih. V prispevku vam bomo pokazali verigo dogodkov, ki je Žejni svet pripeljala v slovenske šole in plaz zanimanja, znanja in akcije, ki ga lahko sproži le majcen začetni kamenček.

»Bili smo žejni, bili smo željni,« pravijo dijaki in profesorji Gimnazije Ravne na Koroškem. Žejni in željni nečesa, kar bi presekalo šolski vsakdan na daljavo v času epidemije. In ravno film Žejni svet jih je za nekaj dni »odžejal« in jim popestril izobraževanje na daljavo. S pomočjo dokumentarnega filma so letošnji dan Zemlje obeležili malo drugače, posvetili so ga vodi v vseh njenih oblikah. V okviru projekta VODA so želeli sebe in okolico opomniti na pomen in trajnostno naravnano (iz)rabo naravnih virov, predvsem vode. Prepričani so, da bi zavedanje, kako odvisni smo od voda v naši okolici, prispevalo vsaj delček k temu, da bi jih bolj varovali in z njimi ravnali varčno in odgovorno. Hkrati so v projektu združili razvijanje podjetnostnih in naravoslovno-matematičnih kompetenc dveh različnih projektov Zavoda RS za šolstvo PODVIG in NA-MA POTI. Vse skupaj so poskušali spremljati tudi formativno.

Dijaki so v medpredmetnih povezavah pridno raziskovali, analizirali, popisovali, debatirali, pisali, risali, fotografirali, snemali in se poleg tega še gibali ter športno udejstvovali, skratka pripravili veliko slikovnega, filmskega in pisnega gradiva o pomenu pitne vode za ljudi in za družbo. Prav film Žejni svet pa je bil osnova za njihovo raziskovalno in ustvarjalno delo ter navdih za pomembna dijaška dognanja in dragocene dijaške vtise. Najbolj zanimive dijaške vtise, ugotovitve, najizrazitejše izdelke in najbolj pripovedne fotografije so strnili v spletni publikaciji VODA, ki je nastala v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2020. Zdelo se jim je vredno, da dijaško ustvarjalno in raziskovalno delo zberejo na enem mestu in s tem še naprej poudarjajo pomen (pitne) vode za vsa živa bitja in se držijo mota, ki je razviden tudi iz filma »Voda je življenje. Varujmo jo, da bomo lahko živeli.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja