Model uporabe spletnih učilnic pri pouku športne vzgoje

Sabina Krejač, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, Moodle spletne učilnice uporabljamo že deset let, vendar smo resneje pristopili pred kratki, v prejšnjem šolskem letu.

Pred tem smo Moodle spletne učilnice uporabljali za izbiro športnih aktivnosti in prijavo na športni dan.

Tudi zaradi uvajanja športnih oddelkov na šoli, smo se za šolsko leto 2019/20 v učiteljskem zboru dogovorili, da začnemo vsi uporabljati Moodle spletne učilnice. Za potrebe pouka športne vzgoje smo v aktivu pripravili eno spletno učilnico, v kateri  so dijaki razporejeni po letnikih oz, skupinah.

V uvodnem poglavju najdejo dijaki pravilnike, učni načrt, minimalne standarde znanja, kriterije in opisnike ocenjevanja znanja,…

Ostala poglavja imamo tematsko razdeljena in opremljena z demonstracijskimi filmi za izvedbo nalog in aktivnosti manjkajočih dijakov.

Zaradi pouka na daljavo v letu 2020, smo spletne učilnice pri švz nadgradili z različnimi aktivnostmi za dijake.

V prispevku bodo prikazani primeri teh aktivnosti ter načini dajanja povratne informacije.

Dijakom je bila omogočena samoevalvacija po vnaprej dogovorjenih kriterijih. Uporaba SU nam je pomagala pri razvijanju kompetenc 21. stoletja kot so: digitalna pismenost, sodelovanje, reševanje problemov, kritično razmišljanje.

Izvedba in realizacija učnega načrta na daljavo brez uporabe tehnologije in danih učnih okolij sploh ne bi bila mogoča. Uporaba spletnih učilnic pa učiteljem omogoča sistematičen pregled nad izvajanjem učnega načrta ter enostaven nadzor nad opravljenimi aktivnostmi.

Ker poučujem na dveh srednjih šolah tudi ni zanemarljivo dejstvo, da mi omogoča prenos vsebin iz ene spletne učilnice v drugo med šolama.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja