16. november – Plenarna predavanja in primeri dobrih praks

od 9.00 do 11.00

NASLOVPREDAVATELJ
Z 10 Mb/s na 10 Gb/s v projektu IR optika 2 | posnetek|Jože Hanc, Arnes
Do novega omrežja v projektu Posodobitev omrežij LAN na VIZ | posnetek|Tina Trlep, Arnes
Sedanjost in prihodnost digitalnih identitet | posnetek|Pavel Šipoš, Martin Božič, Tim Trojner, Arnes
Imate novost v Arnesovi spletni pošti | posnetek|Rok Jaklič, Arnes
Arnes Shramba za podatkovno ozimnico | posnetek|Rok Jaklič, Arnes
Pogled v prihodnost sodelovanja z Arnes Mapo | posnetek|Jan Zalar, Arnes
Kako se sedi v Arnes Učilnicah? | posnetek|Martin Božič, Arnes
WordPress in novosti na Arnes Spletu | posnetek|Mitja Mihelič, Črt Žbogar, Arnes
ČUDA posnetkov | posnetek|Matija Čufer, Anja Knežević, Arnes

od 11.30 do 13.30

Prenovljeno spletišče Uporabna geografija | posnetek|Marko Krevs, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo
Uporabna geografija – primer uporabe spletišča | posnetek|Martina Hribernik, OŠ Križe
Razumevanje in uporaba umetne inteligence v OŠ | posnetek|Jurij Marhold, OŠ Gornja Radgona
Vloga umetne inteligence pri pouku zgodovine: Novi načini učenja in raziskovanja | posnetek|Matej Matkovič, OŠ Belokranjskega odreda Semič
Poučevanje z lekcijo | posnetek|Darja Čermelj, OŠ Marije Vere Kamnik
Označevanje drevnine v parku s QR kodo s pripadajočimi opisi in slikami v različnih letnih časih na spletni strani | posnetek|Veronika Cvetko, Danica Korošec, Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Spletni bralni klubi in webinarji za moderatorje bralnih klubov | posnetek|Tatjana Jamnik, samozaposlena v kulturi
Abstraktni teksturni vzorci v digitalnem podobotvorju, ustvarjeni z določeno mero naključnosti | posnetek|Davorin Babič, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

od 14.30 do 16.30

Spletni tečaj odprtih gradiv | posnetek|Matija Čufer, Anja Knežević, Arnes
Predstavitve primerov prosto dostopnih izobraževalnih video gradiv | posnetek|TBA